Privacybeleid

Slamstox B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring geven we uitleg over welke persoonsgegevens we verwerken, met welk doel en hoe wij uw gegevens beveiligen.

Contactgegevens:
Slamstox B.V.
Torenallee 3
5617BA Eindhoven
+31 (0)6-20507001
info@slamstox.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Slamstox B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze website en diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Basisinformatie (zoals, voor- en achternaam, geboortedatum, nationaliteit);
 • Contactgegevens (adres, telefoonnummer, e-mailadres);

Persoonsgegevens die aan ons zijn verstrekt tijdens de dienstverlening;

 • nationaliteit;
 • Gegevens over uw bezoek aan onze website (zoals IP-adres, locatiegegevens en gegevens over uw activiteiten op onze website);
 • Foto’s en beeldmateriaal verstrekt door u of gemaakt door Slamstox B.V. tijdens de dienstverlening en/of tijdens een Slamstox B.V. evenement;
 • overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, in correspondentie en telefonisch.

Bijzondere persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verzamelen of vragen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16. Indien wij toch vaststellen dat er onbewust dergelijke persoonsgegevens werden verzameld, verwijderen wij deze onmiddellijk. Slamstox B.V. kan wel persoonsgegevens van kinderen jonger dan 16 verkrijgen rechtstreeks van de ouder of de wettelijke voogd en dit met de expliciete toestemming van deze persoon.

Slamstox B.V. verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:

 • Om onze communicatie aan u juist te adresseren;
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Om onze relatie met u te onderhouden en te administreren;
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten;
 • Om uit te zoeken welke diensten u mogelijk nog meer interesseren;
 • Om met u over onze dienstverlening te communiceren;
 • Slamstox B.V. kan uw gedrag op de website analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Slamstox B.V. verwerkt ook persoonsgegevens indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Slamstox B.V. neemt in geen geval op basis van geautomatiseerde verwerkingen beslissingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Slamstox B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit kan door uw verzoek per post naar Slamstox B.V. te sturen of per e-mail naar info@slamstox.com.

Indien er een wettelijk vastgelegde minimale bewaartermijn van toepassing is, kunnen uw gegevens pas na de vastgestelde termijn verwijderd worden.

De minimale bewaartermijn van debiteuren- en crediteuren administratie is 7 jaar, op grond van de Wet op de Rijksbelastingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Slamstox B.V. deelt uw persoonsgegevens uitsluitend met derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Deze partijen hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun opdracht te kunnen uitvoeren. Wanneer uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, zullen wij ervoor zorgen dat er maatregelen worden getroffen om een adequate bescherming van uw gegevens te waarborgen.

Slamstox B.V. deelt data met betrekking tot persoonsgegevens met Dutch Coding Company B.V. om ervoor te zorgen dat de processen optimaal verlopen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Slamstox B.V. gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Slamstox B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

Analytische cookies verwerken gegevens over het gebruik van de website altijd anoniem. Deze cookies worden gebruikt om te observeren hoe de website gebruikt wordt. Met deze informatie kunnen we de website optimaliseren.

Slamstox B.V. maakt ook gebruik van een Facebook en Snapchat pixel en de bijbehorende cookies.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Let op: Wanneer u cookies uitschakelt kunt u nog wel de website bekijken, maar het is mogelijk dat bepaalde content niet weergegeven wordt. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Wanneer u dit doet gaan alle voorkeursinstellingen verloren.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Slamstox B.V. en heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens, evenals een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@slamstox.com. Indien dit niet mogelijk is, kunt u een brief naar ons postadres sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Slamstox B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Slamstox B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens zijn beschermd door moderne online veiligheidssystemen. Het versturen van uw gegevens gebeurt gecodeerd via een beveiligde verbinding.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch contact met ons op, of via e-mail naar info@slamstox.com.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Slamstox B.V. kan deze privacyverklaring wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig de website, daar is altijd de meest recente versie te vinden.

Privacyverklaring februari 2022

Slamstox App

Met onze unieke en innovatieve app stel jij je eigen profiel samen, werk je alle taken af en heb je inzicht in de to do lists. Met 24/7 live toegang en een chatfunctie zorgt onze app voor een helder proces. Digitaal met een persoonlijke touch.

Available on App Store Get it on Play Store

Lees meer over de Slamstox-app

× Hoe kan ik je helpen?