Om toegelaten te worden op een Amerikaanse universiteit wordt er door de ‘Admissions
Office’ naast je GPA (cijfergemiddelde) ook gekeken naar de scores van toelatingstesten: de
SAT of ACT, de TOEFL, IELTS of de DuoLingo Test. De scores van deze toetsen bepalen niet
alleen of je toegelaten wordt, maar kunnen ook invloed hebben op de hoogte van je
academische beurs. Je hoeft niet alle testen te maken om toegelaten te worden op een
Amerikaanse universiteit, sommige scholen vereisen bijvoorbeeld alleen de SAT en de
TOEFL.

Slamstox helpt je met het uitkiezen van de juiste testen, het inschrijven hiervoor en het
voorbereiden en studeren. Met specifiek oefenmateriaal kun je je optimaal voorbereiden
om een zo hoog mogelijke score te halen. Hiermee vergroot je niet alleen je kansen op
toelating, maar ook om een hogere studiebeurs te ontvangen!

Er zijn veel verschillende toelatingstesten die allemaal hun voor- en nadelen hebben.
In dit artikel proberen we je een overzicht te geven van de belangrijkste testen, en wat de
verschillen zijn. Weet jij niet welke toelatingstesten jij het beste zou kunnen maken? Neem
dan contact met ons op en wij helpen je graag verder!

SAT

De SAT-test is misschien wel de meest bekende toelatingstest wereldwijd. De SAT is een
gestandaardiseerde toelatingstest voor universiteiten in Amerika. De test bestaat uit twee
onderdelen: wiskunde en Engels. Voor beide onderdelen kun je per onderdeel een score
krijgen van maximaal 800 punten, dus 1600 in totaal. Vroeger bestond er nog een derde
onderdeel, namelijk het schrijven van een essay. Dit is sinds 2021 echter niet meer van
toepassing.

De SAT-test is bedoeld voor studenten die na de middelbare school instromen in Amerika.
Als je al een HBO of WO studie gevolgd hebt in je eigen land? Dan is het meestal niet nodig
om de SAT te maken.

ACT

De American College Testing (ACT) is net zoals de SAT een gestandaardiseerde toelatingstest
voor universiteiten in Amerika. Meestal kiezen studenten ervoor om óf de SAT, óf de ACT te
maken.

De ACT-test bestaat uit vier onderdelen: Engels, Wiskunde, Lezen en Wetenschap. Voor elk
onderdeel ontvang je een aparte score tussen de 1 en de 36 punten. Je eindscore is het
gemiddelde van de scores die je hebt behaald op de 4 onderdelen. Hoe hoger je score, hoe
groter de kans op toelating en op academische studiebeurzen!

Duolingo English Test

De DuoLingo English Test is een nieuwere, moderne manier om je beheersing van de
Engelse taal te toetsen. Je kan de toets afnemen vanuit huis, dit kan bijvoorbeeld niet altijd
bij de TOEFL en de IELTS-test.

Je kunt voor de DuoLingo test een score halen tussen de 0 en 160 punten, waarbij 160 de
hoogste score is.

De DuoLingo test is sinds de opkomst van het Coronavirus snel in populariteit toegenomen.
Het grote voordeel van de test is dat je hem thuis kunt maken, de scores snel beschikbaar
zijn, en daarnaast is de test ook goedkoper. Nog niet alle universiteiten gebruiken de
DuoLingo test om te bepalen of internationale studenten de Engelse taal goed genoeg
beheersen maar dit worden er steeds meer.

Wil jij graag weten of de DuoLingo Test voldoende is voor jouw universiteit? Vraag het ons
gerust!

TOEFL

De TOEFL (Test of English as a Foreign Language) is op bijna alle universiteiten verplicht voor
studenten van wie Engels niet de moedertaal is.

Bij deze toets wordt algemene kennis van de Engelse taal getoetst, het is namelijk belangrijk
voor universiteiten om zeker te weten dat je een minimaal niveau van Engels beheerst. De
test bestaat uit de onderdelen lezen, schrijven, luisteren en spreken. Voor elk onderdeel kun
je 30 punten score, die bij elkaar opgeteld kunnen leiden tot een totaalscore van maximaal
120 punten. De test kan op meerdere locaties in Nederland worden gemaakt. In sommige
gevallen is het ook mogelijk om de TOEFL test online te maken.

IELTS

The International English Language Testing System (IELTS) is een alternatief voor de TOEFL.

Ook bij deze test word je puur op je beheersing van de Engelse taal getoetst. Elke
universiteit hanteert een minimumscore om toegelaten te worden. De verschillende
onderdelen zijn luisteren, spreken, lezen en schrijven. Voor het totaalresultaat krijg je een
score tussen de 0 en de 9. Hoe hoger je score, hoe beter!

Voor masterstudies: GMAT en GRE

De GMAT en de GRE zijn speciale toelatingstesten die universiteiten afnemen voor het
toelaten van masterstudenten.

De GMAT Is met name relevant voor studenten die programma’s willen volgen in de richting
van business of finance. Hierin worden, net zoals in de SAT, vooral wiskunde en Engels
getoetst. De GRE is een iets algemenere toets die gericht is op masterstudenten die een algemene
masteropleiding willen volgen. Ook hier ligt de focus met name op Engels, en gedeeltelijk
ook op wiskunde.

Ben jij geïnteresseerd in om in Amerika sport en studie te combineren, en wil je weten
welke toetsen je hier het beste voor kunt maken? Neem dan contact met ons op zodat we je
kunnen helpen om een tailor-made plan te maken!